Hässleholms Militärhistoriska Förening
HMF

Vår verksamhetsidé är att sprida kunskap, samla in, restaurera och bevara äldre militärfordon och utrustning.

Vi förbereder utställningarna för att kunna öppna lördagen den 4 maj kl. 10.00. Välkomna då!

Fram tills dess, endast förbokade besök, se Hässleholms museums hemsida »
Tfn 0451-418 94 kl. 8-16

Urval av militärfordon