Hässleholms Militärhistoriska Förening
HMF

Vår verksamhetsidé är att sprida kunskap, samla in, restaurera och bevara äldre militärfordon och utrustning.

Urval av militärfordon