Hässleholms Militärhistoriska Förening
HMF

Arbete i Verkstaden

På Hässleholms Museum finns en verkstad där vi har goda möjligheter att renovera våra gamla militärfordon.

Renovering av Pltgb 903

För närvarande under 2010 håller vi på att renovera en Pltgb 903. Bland annat behöver vi rostlaga hela fläktsystemet och renovera bromsarna.

Renovering av bromsar av Pltgb 903
Renovering av bromsar av Pltgb 903
Renovering av fläkthuset på Pltgb 903
Även fläkthuset på Pltgb 903 är i behov
av renovering

Stridsvagn m/40 K

Vi har också genomfört en 22 år lång renovering av Stridsvagn m/40 K.

Stridsvagnen är byggd vid Karlstads mekaniska verkstad, KMV och den har tidigare tillhört P2. 1987 kom stridsvagnen till HMF och den är utrustad med granatkastare på bakpansaret.

Stridsvagnen som ett objekt 1985
Så här såg stridsvagnen ut som
ett objekt 1985
Montering av motor i stridsvagn m/40K
Sten Engström monterar motorn.
Renovering av Stridsvagn m/40 K är slutförd
Renoveringen av Stridsvagn m/40 K är nu klar

Efter den långa renoveringen är nu Stridsvagn m/40 K nu klar. Många detaljer har fått nytillverkas som t ex kylare och ljuddämpare.

Fordonsmanualer och Reservdelslistor

Vi har övertaliga fordonsmanualer och reservdelslistor för både civila och militära fordon. Visst överskott av materiel till fordon finns också för byte eller försäljning. Är ni intresserad av detta, Kontakta oss »

Tips från er på intressant materiel och fordon mottages tacksamt.