Hässleholms Militärhistoriska Förening
HMF

Militärfordon

Detta är några av alla de militärfordon vi har i vår fina samling. Genom att klicka på en bild får ni veta mer om det aktuella fordonet.

Lastbil Scania Vabis 6 t L5142
Lastbil 2 t L342
Lastbil L370 Brage
Lastterrängbil 912
Lastterrängbil m/42 VLF
Bärgningsterrängbil 965
Radiopersonterrängbil 915
Ammunitionslastbil 806
Personlastbil Volvo Duett
Motorcykel 256
Motorcykel 255
Terrängdragbil m/46 Brockway
Terrängbil m/42
Lastbil 2t Flbil 2111
Lastbil 3t Lbil 3021
Terrängbil m/42 VKPF
Pansarbil m/31 Olga
Terrängbil 1,5t
Pansarvärnspjästerrängbil 9031
Hjultraktor 332 T32
Hjultraktor, lätt T24
Hjultraktor med lyftgaffelutrustning
Sjuktransportterrängbil Fargo