Hässleholms Militärhistoriska Förening
HMF

Ammunitionslastbil 806

Ammunitionslastbil 806

Nationalitet: Sverige
Fabrikat: Volvo L 37003, 1962
Totalvikt: 9 500 kg
Maxlast: 3 220 kg

Motor: Volvo typ A6, 6-cyl bensin, toppventil
Maxeffekt: 115 hk vid 3 000 r/m
Besättning: 2 st

Historik

Ammunitionslastbilen användes av flygvapnet för transport av bomber från förråd till klargörningsplatsen. Är numera ersatt av hjullastare. Lastbilen inköptes för J32 Lansen och för att aptera 500 och 600 kg bomber.