Hässleholms Militärhistoriska Förening
HMF

Lastbil Scania Vabis 6 t L5142

Lastbil Scania Vabis 6 t

Nationalitet: Sverige
Fabrikat: Scania Vabis typ L51, 1959
Totalvikt: 11 000 kg
Maxlast: 6 180 kg

Motor: Fabr: S-V-D 447, 4-cyl diesel, toppventil
Maxeffekt: 100 hk vid 2 200 r/m
Besättning: 3 st

Historik

Anskaffades för infanteriet som trossbil, ctpbil och ambil. Mycket omtyckt pga. att den gick fram överallt även vid snö. Vissa var utrustade med gasgenerator och var försöksbilar.