Hässleholms Militärhistoriska Förening
HMF

Hjultraktor med lyftgaffelutrustning

Hjultraktor med lyftgaffelutrustning

Nationalitet: England + Sverige
Fabrikat: Fordson Super Major
Totalvikt: 3 800 kg
Maxlast: 1 000 kg

Motor: 4-cyl diesel, toppventil
Maxeffekt: 45 hk vid 1 500 r/m
Totalvikt: 1 600 kg
Besättning: 1 st

Historik

Ingick i etappbataljonen och miloomplutonerna. Utrustningen monterades på rekvirerade hjultraktorer. Tidsåtgång 20 tim för 2 man.