Hässleholms Militärhistoriska Förening
HMF

Hjultraktor, lätt T24

Hjultraktor, lätt T24

Nationalitet: Sverige
Fabrikat: Volvo T24
Totalvikt: 1 355 kg
Motor: Volvo C4 B
Maxeffekt: 22 hk vid 1 500 r/m
Besättning: 1 st

Traktorkärra 132

Nationalitet: Sverige
Fabrikat: Bofors 1960, Chassinr 1782
Totalvikt: 1 600 kg
Maxlast: 1 000 kg

Historik

Hjultraktorn infördes 1950 som ersättning för hästen. Fick dra traktorkärra 1 ton vid många förband. Ansågs mycket snart otillräcklig och ersattes av andra hjultraktorer.

Traktorkärra 132 var mycket vanlig i infanteribrigaden och lokalförsvarsbanden. Drogs ofta av rekvirerade hjultraktorer. Sedan förbanden erhållit bilar utgick dessa fordon pga. för låg marschhastighet.